Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสมาน นาคแย้ม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
Responsive image
Responsive image
นายสุรพันธุ์ นาคทับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
Responsive image
Responsive image
นายชาติ คำคุณเมือง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
Responsive image
นายบุญธรรม แจ่มศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายทวี แสงตะวัน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายประโลม จันทร์เจาะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายทิวา ปิ่นแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายพงษพันธุ์ ภูมิลำนันท์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายวันชัย รอดพุ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายฉันท์ สุวรรณรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายทวี สุวรรณรัตน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายจำลอง น่วมเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสุทัศน์ คล้ายบุญโต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสุวิทย์ อยู่คำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายสมชาย สุขหล่อ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th