Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการรณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อมและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Responsive image
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายชูศักดิ์ บุญทวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อมและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 2) กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ 3) กิจกรรมการมอบถังขยะอันตรายให้หมู่บ้านละ 1 ถัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
         
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2564