Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบปรมาณ ๒๕๖๒
ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้
๑.  จัดกิจกรรมปกป้องสาบันสำคัญของชาติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง
๒.  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
๓.  จัดกิจกรรม/วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๔. จัดกิจกรรม/วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๕.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 25๖๒
๖.  จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
๗.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การเข้าวัดทำบุญในเทศกาลต่าง ๆ
๘. ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๙.  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
๑๐.  ร่วมกิจกรรมวันจักรี ๖ เมษายน          

 
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th