Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เรียน ประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ห้างร้าน บริษัท สถานประกอบการ ที่ติดต่อซื้อขาย กับองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ 

         ขอความร่วมมือในการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือเข้า Link : https://itas.nacc.go.th/go/eit/2qhqox  เพื่อตอบแบบประเมิน หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้จาก ผู้รับผิดชอบ นางอรอุษา ขวัญแย้ม หมายเลขโทรศัพท์ 055-615480 / 0956419697

         หมายเหตุ : ข้อมูลของท่านจะไม่ได้รับการเปิดเผยแต่ประการใด อนึ่งผลการประเมินในครั้งนี้จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ขอบคุณค่ะ
คิวอาร์โค้ด
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th