Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารณชน
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลราวตันจันทร์ประจำปีงบประมาณ 2561
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศมาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนร่วม
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของพนักนักงาน
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
27 พ.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมระดับตำบล ประจำปี งบประมาณ 2562
03 ม.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แจ้งให้เจ้าของที่ดินซึ้งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีประจำปี2562
03 ม.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี 2562
03 ม.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ให้ผู้ซึ้งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆตั้งอยู่ในเขต อบต. ไปรับแบบพิมพ์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th