Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ต.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ มาตรฐานบริการประชาชน
01 มี.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือปฏิบัติการจัดการการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
03 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.ราวต้นจันทร์
15 ก.ย. 2558 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การจดทะเบียนพาณิชย์
15 ก.ย. 2558 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การชำระภาษี
15 ก.ย. 2558 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ เบี้ยยังชีพ
15 ก.ย. 2558 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ใบอนุญาต
15 ก.ย. 2558 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.๕๘
15 ก.ย. 2558 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบสารสนเทศ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th