Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 พ.ย. 2564 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565
08 ต.ค. 2564 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่บนความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
08 ต.ค. 2564 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
01 ต.ค. 2564 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565
29 ม.ค. 2564 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
07 ธ.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564
30 พ.ย. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
15 มิ.ย. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ประจำปี พ.ศ.2563
15 มิ.ย. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ประจำปี พ.ศ.2563
29 พ.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th