Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนบุคลากร
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
05 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนแบบประเมินและข้อตกลง
01 ก.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนอัตรากำลัง3ปี 2561-2563
16 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
05 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
02 พ.ค. 2559 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( 2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 3
27 ม.ค. 2559 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( 2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 2
02 เม.ย. 2558 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( 2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 1
01 ก.ย. 2557 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( 2558-2560)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th