Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนบุคลากร
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ต.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร
22 ต.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22 ต.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
22 ต.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
22 ต.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
30 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
05 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนแบบประเมินและข้อตกลง
01 ก.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนอัตรากำลัง3ปี 2561-2563
16 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th