Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนการดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ต.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๓
01 ต.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
14 มี.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
18 ต.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนดำเนินงานประจำปี 2562
13 มี.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
16 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
01 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนขับเคลื่อนตำบลราวต้นจันทร์
29 มิ.ย. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนการดำเนินงาน 2555
29 มิ.ย. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนดำเนินการ 56
29 มิ.ย. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนดำเนินงานประจำปี 2558 ของ อบต.ราวต้นจันทร์ อำเภศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th