Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนการดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 มี.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
18 ต.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนดำเนินงานประจำปี 2562
13 มี.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
16 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
01 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนขับเคลื่อนตำบลราวต้นจันทร์
29 มิ.ย. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนการดำเนินงาน 2555
29 มิ.ย. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนดำเนินการ 56
29 มิ.ย. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนดำเนินงานประจำปี 2558 ของ อบต.ราวต้นจันทร์ อำเภศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
29 มิ.ย. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2557 ของ อบต.ราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
29 มิ.ย. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนดำเนินงานประจำปี2559

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th