Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาสามปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พศ.2561-2565)
05 มี.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี /2562
30 ต.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒
02 ต.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๑
24 ก.พ. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2561
24 ก.พ. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
29 มิ.ย. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา( 2558-2562)
29 มิ.ย. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผนพัฒนาสามปี (2558-2560)
29 มิ.ย. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แนวทางการปรับปรุงสถานที่ทำงานและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พอเพียง
29 มิ.ย. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th