Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายงานผลการดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 พ.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562
30 ต.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี 2561
18 ต.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2561
10 ต.ค. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ สถิติผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561
30 เม.ย. 2561 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2561
20 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560
18 ต.ค. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29 มิ.ย. 2560 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ สถิติผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการเเละสรุปผลการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
31 ต.ค. 2559 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ งบแสดงธานะทางการเงิน
31 ต.ค. 2559 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ รายงานงบประจำปี 2559

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th