Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

18 ส.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการส่งเสริมความรู้สิทธิสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

11 ส.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงทัศนียภาพและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

21 ก.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรม ศาลเจ้าแม่ทับทิมสวรรคโลก (ริมน้ำยม) ได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ จำนวน 50 ชุด

13 ก.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมโครงการ อบจ.สุโขทัยช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

15 พ.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการส่งเสริมความรู้สิทธิสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

13 มี.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

12 ก.พ. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562

28 ม.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

09 ม.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

25 ก.ย. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการปันยิ้ม สร้างสุข สุขภาพดี ประจำปี 2562 (เข้าค่ายธรรมะผู้สูงอายุสู่สุขภาวะ)โครงการปันยิ้ม สร้างสุข สุขภาพดี ประจำปี 2562 (เข้าค่ายธรรมะผู้สูงอายุสู่สุขภาวะ)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th