Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 ก.ค. 2564
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. อบจ.สุโขทัยนำโดยนายจีรภัทร สมควร หัวหน้าสำนักปลัดและคณะ เพื่อดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์ตามโครงการ อบจ.สุโขทัย ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมอบเงินสงเคราะห์ดังกล่าวให้กับผู้ยากไร

31 พ.ค. 2564
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสระหลวง

20 พ.ค. 2564
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

02 เม.ย. 2564
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการให้ความรู้ทางการเกษตรและการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2564

11 ก.พ. 2564
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

15 ธ.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

18 ส.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการส่งเสริมความรู้สิทธิสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

11 ส.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงทัศนียภาพและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

21 ก.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรม ศาลเจ้าแม่ทับทิมสวรรคโลก (ริมน้ำยม) ได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ จำนวน 50 ชุด

13 ก.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมโครงการ อบจ.สุโขทัยช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th