Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 ก.พ. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562

28 ม.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์

20 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ จัดโครงการอบรมโครงการรณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อมและการคัดแยกคณะก่อนทิ้ง(เครื่อข่ายอาสาสมัครเพื่อรณรงค์การดำเนินเรื่องขยะ. ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 ณ ห้องประชุมจันทร์เจริญ

13 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมแผน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หมู่ที่ 3 ตำบลราวต้นจันทร์

12 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมแผน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หมู่ที่ 4 ตำบลราวต้นจันทร์

08 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมแผน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หมู่ที่ 1 ตำบลราวต้นจันทร์

07 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมแผน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หมู่ที่ 7 ตำบลราวต้นจันทร์

06 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมแผน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หมู่ที่ 2 และ หมู่ 6 ตำบลราวต้นจันทร์

05 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมแผน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หมู่ที่ 5 ตำบลราวต้นจันทร์

21 ม.ค. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ 18 มกราคม 2562 : นายชูศักดิ์ บุญทวี นายก อบต.ราวต้นจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และพี่น้องประชาชนตำบลราวต้นจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และว่าวในตำนาน...ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย.... คำกล่าว...หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมห

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th