Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

20 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ จัดโครงการอบรมโครงการรณรงค์การรักษาสภาพแวดล้อมและการคัดแยกคณะก่อนทิ้ง(เครื่อข่ายอาสาสมัครเพื่อรณรงค์การดำเนินเรื่องขยะ. ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 ณ ห้องประชุมจันทร์เจริญ

13 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมแผน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หมู่ที่ 3 ตำบลราวต้นจันทร์

12 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมแผน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หมู่ที่ 4 ตำบลราวต้นจันทร์

08 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมแผน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หมู่ที่ 1 ตำบลราวต้นจันทร์

07 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมแผน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หมู่ที่ 7 ตำบลราวต้นจันทร์

06 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมแผน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หมู่ที่ 2 และ หมู่ 6 ตำบลราวต้นจันทร์

05 ก.พ. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ้าน โครงการประชุมแผน เพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 หมู่ที่ 5 ตำบลราวต้นจันทร์

21 ม.ค. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ 18 มกราคม 2562 : นายชูศักดิ์ บุญทวี นายก อบต.ราวต้นจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และพี่น้องประชาชนตำบลราวต้นจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่มดอกไม้สด และว่าวในตำนาน...ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย.... คำกล่าว...หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมห

04 ธ.ค. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ 4 ธันวาคม 2561 : นายชูศักดิ์ บุญทวี นายก อบต.ราวต้นจันทร์ พร้อมด้วยสมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงาน เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ราวต้นจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พรรบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ

13 ต.ค. 2561
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จประพรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th