Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ส.ค. 2564
ถึง
00 00 543
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายแบบถนนน้ำล้น คลองท่ามักกะสัง หมู่ที่ 6 บ้านท่ามักกะสัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านวังไฟไหม้ (หลังบ้านตาแห้ง)
09 ก.ค. 2564
ถึง
09 ก.ค. 2564
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการก่อสร้างฝายแบบถนนน้ำล้น คลองท่ามักกะสัง หมู่ที่ 6 บ้านท่ามักกะสัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านวังไฟ (หลังบ้านตาแห้ง)
15 มิ.ย. 2564
ถึง
00 00 543
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตลุก
27 พ.ค. 2564
ถึง
00 00 543
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านตลุก
24 พ.ค. 2564
ถึง
31 พ.ค. 2564
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังบดอัดแน่นพร้อมก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเรียบคลองน้อย หมู่ที่ ๒
19 พ.ค. 2564
ถึง
31 พ.ค. 2564
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการก่อสร้างฝายแบบถนนน้ำล้น คลองท่ามักกะสัง หมู่ที่ 6 บ้านท่ามักกะสัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านวังไฟ (หลังบ้านตาแห้ง)
30 เม.ย. 2564
ถึง
13 พ.ค. 2564
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างe-biddingโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังบดอัดแน่นพร้อมก่อสร้างอาคารท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเรียบคลองน้อย หมู่ที่ ๒
27 เม.ย. 2564
ถึง
07 พ.ค. 2564
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการก่อสร้างฝายแบบถนนน้ำล้น คลองท่ามักกะสัง หมู่ที่ 6 บ้านท่ามักกะสัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านวังไฟ (หลังบ้านตาแห้ง)
20 เม.ย. 2564
ถึง
20 เม.ย. 2564
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองกลางนา หมู่ที่ 7 บ้านนาหลุก จุดที่ 2 นานายสมชาย สุขหล่อ
19 เม.ย. 2564
ถึง
19 พ.ค. 2564
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายแบบถนนน้ำล้น คลองท่ามักกะสัง หมู่ที่ 6 บ้านท่ามักกะสัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านวังไฟ (หลังบ้านตาแห้ง)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th