Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ต.ค. 2562
ถึง
31 ต.ค. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการอุทกภัยหลังน้ำลดซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบภายในตำบลราวต้นจันทร์ จำนวน 17 สาย
19 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายราวต้นจันทร์-บ้านวังไฟไหม้ หมู่ที่ 5 บ้านวังไฟไหม้
13 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและท่อสูบส่งพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาโชติ
06 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตลุก
05 ก.ย. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายราวต้นจันทร์-บ้านวังไฟไหม้ หมู่ที่ 5 บ้านวังไฟไหม้
30 ส.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายราวต้นจันทร์-บ้านวังไฟไหม้ หมู่ที่ 5 บ้านวังไฟไหม้
29 ส.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตลุก
28 ส.ค. 2562
ถึง
28 ก.ย. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและท่อสูบส่งพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาโชติ
22 ส.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
07 ส.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2562
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ตำบลราวต้นจันทร์ ครั้งที่ 2

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th