Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ต.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ลงระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4 งบประมาณ 2563
15 ก.ย. 2563
ถึง
16 ต.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายหอประชุมคลองน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาโชติ
28 ส.ค. 2563
ถึง
28 ส.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายหอประชุมคลองน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองตาโชติ
08 ก.ค. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ลงระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3 งบประมาณ 2563
19 มิ.ย. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบภายในตำบลราวต้นจันทร์
24 มิ.ย. 2563
ถึง
24 มิ.ย. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบภายในตำบลราวต้นจันทร์
20 พ.ค. 2563
ถึง
30 มิ.ย. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและท่อสูบส่งพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๓ บ้านตลุก
08 พ.ค. 2563
ถึง
03 ธ.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเรียบคลองท่ามักกะสังหลังวัดขุนตาลด หมู่ที่ 6 บ้านท่ามักกะสัง
30 เม.ย. 2563
ถึง
31 พ.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ CAPE SEAL ถนนสายกลางนาหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลราวต้นจันทร์
30 เม.ย. 2563
ถึง
31 พ.ค. 2563
สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ CAPE SEAL ถนนสายเรียบคลองวังไฟไหม้ หมู่ที่ 4 บ้านราวต้นจันทร์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th