Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 ส.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563
21 ส.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
17 ส.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
07 ส.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกกล้าไม้
21 ก.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สื่อสาร กับ อบต.ราวต้นจันทร์
21 ก.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผ่นพับ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า
21 ก.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผ่นพับ ตลาดนัดค้าวัวดอนโก
21 ก.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผ่นพับ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ
21 ก.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผ่นพับ ผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่ได้รับตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
21 ก.ค. 2563 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผ่นพับ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th