Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ก.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
22 ส.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลราวต้นจันทร์
17 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์นวัตกรรมผลัตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า
17 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผ่นพับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ
17 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผ่นพับประวัติความเป็นมาวัดขุนตาลด(วังมีด)
17 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผ่นพับประวัติตำบลราวต้นจันทร์
17 มิ.ย. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ แผ่นพับสิทธิผู้พิการที่ควรรู้
27 พ.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมระดับตำบล ประจำปี งบประมาณ 2562
15 พ.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบปรมาณ ๒๕๖๒
13 พ.ค. 2562 สุโขทัย ศรีสำโรง อบต.ราวต้นจันทร์ ตลาดนัดค้าวัวดอนโก

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th