Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลราวต้นจันทร์ (16 ต.ค. 2563)  
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563 (28 ส.ค. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (21 ส.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (17 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกกล้าไม้ (07 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ สื่อสาร กับ อบต.ราวต้นจันทร์ (21 ก.ค. 2563)
แผ่นพับ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า (21 ก.ค. 2563)
แผ่นพับ ผลประโยชน์หรือสวัสดิการที่ได้รับตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (21 ก.ค. 2563)
แผ่นพับ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ (21 ก.ค. 2563)
แผ่นพับ ตลาดนัดค้าวัวดอนโก (21 ก.ค. 2563)
แผ่นพับ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า (21 ก.ค. 2563)
แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (22 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (15 มิ.ย. 2563)
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ อบต.รา... (01 มิ.ย. 2563)
สรุปสถิติผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... (22 เม.ย. 2563)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ (10 เม.ย. 2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีสำโรง แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า (07 เม.ย. 2563)
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของทางราชการ (31 มี.ค. 2563)
รายงานการเงินประจำปี 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (25 มี.ค. 2563)
หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พักตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนนตรี (24 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความรู้สิท... (18 ส.ค. 2563)  

โครงการส่งเสริมปรับปรุงแก... (11 ส.ค. 2563)  

กิจกรรม ศาลเจ้าแม่ทับทิมส... (21 ก.ค. 2563)  

กิจกรรมโครงการ อบจ.สุโขทั... (13 ก.ค. 2563)

โครงการส่งเสริมความรู้สิท... (15 พ.ค. 2563)

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ... (13 มี.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (12 ก.พ. 2563)

ประชาสัมพันธ์การประกาศรับ... (28 ม.ค. 2563)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้... (09 ม.ค. 2563)

โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ส... (25 ก.ย. 2562)

โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งช... (12 ส.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมความรู้สิท... (07 ส.ค. 2562)

ครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพ... (10 ก.ค. 2562)

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก... (27 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโ... (06 มี.ค. 2562)

โครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่ม... (20 ก.พ. 2562)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่... (20 ก.พ. 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต... (20 ก.พ. 2562)

กิจกรรมงานสักการะพ่อขุนรา... (19 ก.พ. 2562)

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (13 ก.พ. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ลงระบบ e-GP ปร... (05 ต.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายหอปร... (15 ก.ย. 2563)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายหอประชุมคลองน... (28 ส.ค. 2563)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ลงระบบ e-GP ปร... (08 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบภายใ... (19 มิ.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งเรียบภายในตำบลราวต... (28 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและท่... (20 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเรียบคลองท่ามัก... (08 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบดอัดแน่นผิวจราจรคอนกรีตเสริ... (30 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ CAPE SEAL ถนนสาย... (30 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ CAPE SEAL ถนนสาย... (30 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและท่อสูบส่งพร... (22 เม.ย. 2563)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเรียบคลองท่ามักกะสังหลัง... (21 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบดอัดแน่นผิวจราจรคอนก... (14 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ CAPE SEAL... (14 เม.ย. 2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ CAPE SEAL... (14 เม.ย. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก กรณีไม่ลงระบบ e-GP ปร... (08 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ CAPE SEAL ถนนสาย... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางประทีป บ... (27 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนางประนอม ท... (27 มี.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th