Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
งานบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
สถิติ
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครจิตอาสา 904 'หลักสูตรพื้นฐาน'(ภาค 3) รุ่นที่ 4/67 (20 พ.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (13 พ.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์อินโฟiกราฟฟิก 'เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย' (10 พ.ย. 2566)  
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์... (29 ก.ย. 2566)
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในประจำปีงบประมาณ 2567 (25 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้พิการประจำเดือน สิงหาคม 2566 (04 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงและเบี้ยผู้พิการอายุประจำเดือน กรกฏาคม 2566 (03 ส.ค. 2566)
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูล ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดบริการสาธารณะขององ... (14 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ (04 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (04 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน มิถุนายน 2566 (29 มิ.ย. 2566)
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 2566)
อบต.ราวต้นจันทร์ ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายพฤติกรรมทางจริยธรรมของข... (03 เม.ย. 2566)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (21 ก.พ. 2566)
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด (15 ก.พ. 2566)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด... (10 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนผู้สูงอายุเ... (28 ต.ค. 2565)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 3 (20 ต.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อ... (12 ต.ค. 2565)
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองปีงบประมาณ2566 (29 ก.ย. 2565)
Responsive image

เจ้าหน้าที่อบต.ราวต้นจันท... (23 พ.ย. 2566)  

ลงพื้นที่เยี่ยมบุคคลที่กล... (08 พ.ย. 2566)  

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (04 ก.ย. 2566)  

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (18 ส.ค. 2566)

โรงเรียนผู้สูงอายุ (น้ำยา... (15 ส.ค. 2566)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (03 ส.ค. 2566)

โครงการอบรมเพื่อลดและแก้ไ... (29 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (29 มิ.ย. 2566)

โครงการบ้านพอเพียงชนบท (29 มิ.ย. 2566)

โครงการบริการประชาชนจัดเก... (14 มิ.ย. 2566)

โครงการประชาสัมพันธ์ความร... (17 มี.ค. 2566)

ประชาคมเพิ่มแผนพัฒนาท้องถ... (16 มี.ค. 2566)

โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้า... (27 ก.พ. 2566)

โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้า... (27 ก.พ. 2566)

สวนมีเขียว ครั้งที่ 3 (15 ก.พ. 2566)

โครงการอบรมเพื่อลดและแก้ไ... (08 ก.พ. 2566)

กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม N... (03 ก.พ. 2566)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและ... (12 ต.ค. 2565)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ... (12 ต.ค. 2565)

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ... (03 ต.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่... (31 ส.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 จำ... (16 ส.ค. 2566)  
ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่นสายเรียบคลองน้... (10 ส.ค. 2566)  
ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 จำนวน ๒ จุด หมู่ท... (24 ก.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบร... (10 ก.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แ... (16 มิ.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็... (09 มิ.ย. 2566)
ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองกะพ... (23 พ.ค. 2566)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองกะพี้ หมู่ที่ ๑ เช... (28 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรีย... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ... (13 ก.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL ถนน... (30 ส.ค. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างe-biddingโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL ถนนส... (30 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านแม่พลอย หม... (26 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายหนองตาเพ็ง หมู่ที่ ๗ บ้าน... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายนาตากุล หมู่ที่ ๕ บ้านวัง... (25 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้านแม่พลอย หมู่ที่ ๔ บ... (18 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL ถนนสาย สท.ถ.68-006... (18 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ CAPE SEAL ถนนสาย สท.ถ.68-003 ... (18 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายนาตากุล หมู่ที่ ๕ บ้านวังไฟไหม้ ตำ... (17 ส.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
สอบถาม (16 มี.ค. 2566)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประชาสัมพันธ์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th