Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
บริการข้อมูลข่าวสาร
การเงินและพัสดุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนบุคลากร
แผ่นผับประชาสัมพันธ์
การมอบอำนาจการตัดสินใจ
ประกาศ
การจัดการองค์ความรู้
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ
ประกาศ
หนังสือเรียกประชุม
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของทางราชการ (31 มี.ค. 2563)  
รายงานการเงินประจำปี 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (25 มี.ค. 2563)  
หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พักตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนนตรี (24 มี.ค. 2563)  
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระ... (23 มี.ค. 2563)
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (23 มี.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งประเภทอำนว... (06 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ... (28 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 (03 ม.ค. 2563)
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 (03 ม.ค. 2563)
ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2... (03 ม.ค. 2563)
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (02 ก.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลราวต้นจันทร์ (22 ส.ค. 2562)
แผ่นพับสิทธิผู้พิการที่ควรรู้ (17 มิ.ย. 2562)
แผ่นพับประวัติตำบลราวต้นจันทร์ (17 มิ.ย. 2562)
แผ่นพับประวัติความเป็นมาวัดขุนตาลด(วังมีด) (17 มิ.ย. 2562)
แผ่นพับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ (17 มิ.ย. 2562)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์นวัตกรรมผลัตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า (17 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมระดับตำบล ประจำปี งบประมาณ 2562 (27 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่... (15 พ.ค. 2562)
ผลิตภันฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า (13 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (12 ก.พ. 2563)  

ประชาสัมพันธ์การประกาศรับ... (28 ม.ค. 2563)  

องค์การบริหารส่วนตำบลราวต... (20 ก.พ. 2562)  

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (13 ก.พ. 2562)

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (12 ก.พ. 2562)

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (08 ก.พ. 2562)

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (07 ก.พ. 2562)

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (06 ก.พ. 2562)

กิจกรรมการออกประชาคมหมู่บ... (05 ก.พ. 2562)

18 มกราคม 2562 : นายชูศัก... (21 ม.ค. 2562)

4 ธันวาคม 2561 : นายชูศัก... (04 ธ.ค. 2561)

การร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน... (13 ต.ค. 2561)

กิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลเน... (12 ต.ค. 2561)

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ... (02 พ.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมความรู้สิท... (26 เม.ย. 2561)

โครงการควบคุมและป้องกันกา... (18 เม.ย. 2561)

โครงการป้องกันและควบคุมโร... (21 มี.ค. 2561)

โครงการเข้าค่ายธรรมะส่งเส... (20 มี.ค. 2561)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพช... (05 มี.ค. 2561)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (13 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการอุทกภัยหลังน้ำลดซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงล... (24 ต.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัส... (19 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและท... (13 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตลุก (06 ก.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนน... (05 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนสายราวต้นจันทร์... (30 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตลุก (29 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและท่อสูบส่งพร... (28 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำกา... (22 ส.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างe-bidding โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่... (07 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันท... (06 ส.ค. 2562)
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการอบต.ราวต้นจัน... (30 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลำเหมืองพร้อมวางท่อระบาย... (12 ก.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนต... (11 ก.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันท... (08 ก.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลำเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำ ตามแนวถ... (25 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจรากรแบ... (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการขุดลำเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้ำตามแนวถนนลาดยางสายต้นโพธิ์ หม... (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบCAPE SEAL บร... (28 พ.ค. 2562)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเรียบ CAPE SEAL บริเวณถนนสายเรี... (29 เม.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลราวต้นจันทร์
เลขที่ 52 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
โทรศัพท์ : 055-615480, แฟกซ์ : 055-615480  E-mail : admin@raotonchan.go.th


www.raotonchan.go.th